Over Auto's kris Boortmeerbeek

Privacy

Privacybeleid:

AUTO’S KRIS hecht veel belang aan uw privacy en deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden, met uitzondering van de financieringsaanvraag, die naar de financieringsmaatschappij gestuurd wordt. Vul je een formulier in, dan komen je gegevens in een bestand te staan dat kan gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden, mits je hier voor uitdrukkelijk je toestemming gegeven hebt.

Je kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen of over te dragen. Vul hiervoor dit formulier in.

Gegevens worden bijgehouden gedurende 2 jaar.

Auto's Kris doet er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren.

Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat Auto's Kris de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.